Spring til indhold

Metoder i behandlingen

Behandlingen bygger på evidensbaserede metoder. Du bliver mødt af metodiske tilgange, som der er god effekt af i forhold til behandling af misbrug af hash eller andre illegale stoffer. Behandlingen er baseret på kognitiv behandling og den motiverende samtale.

Kognitiv behandling


Kognitiv behandling er en metode med fokus på at skærpe din opmærksomhed på tankemønstre og konkrete handlinger. Det er derfor en effektiv måde til at øve, opnå og fastholde nye vaner.

 

Sammen undersøger vi de situationer, der udløser stoftrang og udfordrer de tanker og følelser, der kan være medvirkende til, at du har svært ved at reducere eller stoppe dit forbrug. 

 

Efter gennemført behandling vil du være i stand til selv at kunne bruge metoden og dermed bedre kunne håndtere vanskelige situationer og udfordringer i hverdagen.Den motiverende samtale

Motivational Interviewing (MI) er en samtalemetode, som på en undersøgende og ikke-dømmende måde afdækker og understøtter motivation til at opnå og fastholde forandring, fx i forhold til livsstil.

 

Vi bruger MI til at støtte dig i at finde frem til dine mål og værdier, da de har betydning for, at du kan opnå og fastholde din ønskede forandring i dit forbrug af rusmidler. Med afsæt i dine mål og personlige værdier, vil du blive hjulpet til at nå dine mål gennem din egen motivation og egne beslutninger.